Prehľad udalostí

Šaliansky Maťko 2018

23.01.2018 - 23.01.2018

Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti

január 2018

Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
23.01.2018 - 23.01.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta